slider4
Nu ook RT in Woerden
slider3

RT-annelies-veerhuis

Remedial Teaching Praktijk Annelies Veerhuis en het Corona virus

  • Ik zal de praktijk geopend houden zolang ik kan werken volgens de richtlijnen van het RIVM.
  • De RT-begeleiding kan face to face plaatsvinden in de praktijk “LESlokaal” Hofland 182a Mijdrecht met inachtneming van hygiënische maatregelen en 1,5m afstand.
  • Ik verzorg de RT-begeleiding indien gewenst ook online.
  • Summerschool en Winter Workshop zoals vermeld op de website zullen in aangepaste vorm doorgaan zoals hierna beschreven.

Remedial Teaching praktijk Annelies Veerhuis

Maak je je zorgen omdat je kind vastloop in het onderwijsleerproces? Zie je de onzekere blik van je kind; dat het ondanks extra oefenen maar niet wil lukken? Het is frustrerend voor je kind, maar ook ingrijpend voor jullie als ouders. Jij bent de ogen en oren van je kind,  en spreekbuis in je zoektocht naar extra hulp. Je wil gehoord worden, maar soms is er onbegrip op school, of gewoon te weinig tijd.

Bij mij zijn jullie aan het goede adres: Remedial Teaching Praktijk Annelies Veerhuis. Ik heb jarenlang ervaring opgedaan als leerkracht in het basisonderwijs. Met een Master Special Educational Needs op zak, ben ik in 2011 mijn praktijk in Mijdrecht gestart. Sinds schooljaar 2021 ben ik nu ook gevestigd op Defensie eiland, in het centrum van Woerden. Ik ben een professionele Remedial Teacher met een basisregistratie bij de Landelijke Beroepsvereniging LBRT. Geregeld verwijzen IB-ers naar mij voor externe hulp, maar dikwijls komen ouders bij mij terecht via mond tot mond reclame. Hier ben ik heel blij mee en ook trots op.

Het kind staat centraal

Al meer dan honderd kinderen en studenten in de leeftijd van 7 tot 20 jaar, heb ik in de afgelopen jaren kunnen helpen in hun ontwikkeling. Ik luister aandachtig, en help jullie kind om het leren succesvoller te laten zijn. Een leerzame ontmoeting in een ontspannen sfeer, zolang het voor jullie wenselijk is. Het verhaal en de kracht van jullie kind is voor mij vertrekpunt van de begeleiding. Waar is je kind goed in, welke leerstijl spreekt aan, wat het wil leren, en wat maar steeds niet wil lukken?

Jullie  kind kan met een beetje extra begeleiding beter presteren. Aanspreken in de eigen leerstijl en dicht bij de praktijk blijven; dat is mijn uitgangspunt. Ik kijk naar de onderwijsbehoeften van jullie kind, en belicht de samenhang tussen verschillende vaardigheden. Als duidelijk wordt waarom je iets moet leren, wat je ermee kunt en wat je er al van weet, veranker je de kennis en leg je een stevige basis.

Jullie kind leert het juiste  ‘gereedschap’ te herkennen en te gebruiken als oplossing. Gun je kind ook weer succes en zelfvertrouwen.

Remedial-Teaching-Praktijk-annelies veerhuis

leer als een speer

Ik bied hulp bij:

Taal:
Spelling en werkwoord spelling, dyslexie,  grammatica, technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen, woordenschatontwikkeling, taalvaardigheid en CITO vraagstelling.

Rekenen/wiskunde:
Dyscalculie, automatiseren en rekenvaardig worden, context rekenen en aanpak van CITO vraagstelling.

Leren om te leren:
Leerhouding en motivatie, studievaardigheden, efficiënt en effectief studeren, concentratieproblemen, organiseren, plannen en huiswerkaanpak

Toets voorbereiding:
Aanpak en organisatie, samenvatten, plannen van toetsen en toets weken , voorbereiding en concentratie, het reduceren van faalangst.

Werkwijze

*Een wekelijkse begeleiding RT:
In een lesuur van 50 minuten wordt jullie kind periodiek, persoonlijk door mij begeleid.

*Summerschool:
Aan het einde van de lange zomervakantie ga ik vijf dagen met een klein groepje kinderen aan de slag. Met verslag en tips voor het komende schooljaar.
Speciaal voor leerlingen van groep 6, 7 en 8

*Winter Workshop:
Geen stress meer voor CITO Entreetoets en de CITO Eindtoets
Ik geef drie dagen begeleiding en extra instructie met aandacht voor werkhouding, aanpak en reduceren van faalangst.
Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8.

*Scholen
Op aanvraag organiseer en begeleid ik speciale ontwikkelingstrajecten van groepen leerlingen binnen scholen.

winner

LBRT Poster Corona