slider3
Remedial Teaching Praktijk Annelies Veerhuis
IMG_3327
slider6
slider5

Remedial Teaching Praktijk Annelies Veerhuis

Maak je je zorgen omdat je kind vastloopt in het onderwijsleerproces? Zie je de onzekere blik van je kind; dat het ondanks extra oefenen maar niet wil lukken?

Het is frustrerend voor je kind, maar ook ingrijpend voor jullie als ouders.

Bij mij zijn jullie aan het goede adres: Remedial Teaching Praktijk Annelies Veerhuis. Ik heb ervaring als leerkracht in het basisonderwijs, en ben moeder van vier kinderen. Met een Master Special Educational Needs op zak, ben ik in 2011 mijn praktijk aan het Hofland in Mijdrecht gestart. Ik ben een professionele Remedial Teacher met een basisregistratie bij de Landelijke Beroepsvereniging LBRT.

Kijk rond op mijn website en bel mij gerust op 06 26 14 24 95.

handtekening annelies

Het kind staat centraal

In de afgelopen jaren heb ik al meer dan honderd kinderen en studenten in de leeftijd van 7 tot 20 jaar kunnen helpen in hun ontwikkeling. Ik luister aandachtig en help jullie kind om het leren succesvoller te laten zijn. Het vertrekpunt van mijn begeleiding is het verhaal en de kracht van jullie kind zelf: waar is het goed in, welke leerstijl spreekt aan en wat wil het graag leren?

Jullie  kind kan met wat extra begeleiding beter presteren, als we rekening houden met het voorkeur denksysteem. Een kind dat visueel en kinetisch (voelen) ingesteld is heeft een andere benadering nodig dan auditief- en digitaal ingestelde kinderen.  Ik kijk naar de onderwijsbehoeften van jullie kind, en belicht de samenhang tussen verschillende vaardigheden. Als duidelijk wordt waarom je iets moet leren, wat je er al van weet en wat je er mee kunt, veranker je de kennis en leg je een stevige basis.

Jullie kind leert het juiste  ‘gereedschap’ te herkennen en te gebruiken als oplossing. We maken er een leerzame ontmoeting van, in een ontspannen sfeer. Gun je kind ook weer succes en zelfvertrouwen.

Ik bied hulp bij:

Taal:
Spelling en werkwoord spelling, dyslexie,  grammatica, technisch lezen, begrijpend lezen, studerend lezen, woordenschatontwikkeling, taalvaardigheid en CITO vraagstelling.

Rekenen/wiskunde:
Dyscalculie, automatiseren en rekenvaardig worden, context rekenen en aanpak van CITO vraagstelling.

Leren om te leren:
Leerhouding en motivatie, studievaardigheden, efficiënt en effectief studeren, concentratieproblemen, organiseren, plannen en huiswerkaanpak.

Toets voorbereiding:
Aanpak en organisatie, samenvatten, plannen van toetsen en toets weken , voorbereiding en concentratie, het reduceren van faalangst.

Werkwijze

*Een wekelijkse begeleiding RT:
In een lesuur van 50 minuten wordt jullie kind periodiek, persoonlijk door mij begeleid.

*Summerschool:
Aan het einde van de lange zomervakantie ga ik vijf dagen met een klein groepje kinderen aan de slag. Met verslag en tips voor het komende schooljaar.
Speciaal voor leerlingen van groep 6, 7 en 8.

*Winter Workshop:
Geen stress meer voor CITO Entreetoets en de CITO Eindtoets.
Ik geef drie dagen begeleiding en extra instructie met aandacht voor werkhouding, aanpak en reduceren van faalangst.
Speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8.

*Scholen
Op aanvraag organiseer en begeleid ik speciale ontwikkelingstrajecten van groepen leerlingen binnen scholen.