Hulpvraag

Meestal is het zo dat een van de ouders mij telefonisch benadert.  Het visitekaartje met mijn gegevens hangt soms al enkele maanden op de koelkast; het kwam er niet van contact  met me op te nemen. Als je de hobbel eenmaal genomen hebt blijkt het  maar wat fijn te zijn om je verhaal met mij te delen. Ik  luister naar je met verstand van zaken en ik stel deskundige vragen.  Zo komen we tot een concrete hulpvraag.

Kennismaken met ouders en kind

Als we merken dat de klik er is  dan nodig ik jullie samen met je zoon of dochter uit in de praktijk.. Daar praten we verder, en luister ik naar het verhaal van jullie kind. Aan dit  intake gesprek zijn geen kosten verbonden. We bespreken hoe ik jullie kind het beste kan helpen ontwikkelen. Denkt jullie kind in plaatjes en beelden, dan moet de instructie visueel zijn. Sommige kinderen leren door handelend bezig te zijn, terwijl anderen het meest gebaat zijn bij korte eenduidige instructies.

Ieder kind verdient een persoonlijke aanpak. Als we besluiten samen in zee te gaan, doe ik een begeleidingsvoorstel, en  kijken we naar een geschikte dag en tijd waarop de begeleiding zal plaats vinden.

Omdat ik het erg belangrijk vind een goed contact met de school te onderhouden, zal ik jullie vragen of ik contact op mag nemen met de leerkracht of Intern Begeleider. Een grafiek van het LOVS brengt de ontwikkeling van je  kind goed in beeld,  en een analyse van recente toets gegevens kan een vertrekpunt zijn, van mijn aanpak.  Natuurlijk respecteer ik het als je dat om wat voor reden dan ook liever niet wilt.

Als er meer onderzoek nodig is, om een helder beeld te krijgen dan kan ik verschillende toetsen afnemen. Als mijn hulp niet toereikend is zal ik altijd doorverwijzen naar een andere gespecialiseerde deskundige.

IMG_6668

IMG_6661

Verslag en gesprek

Regelmatig  informeer ik jullie per email over  de vorderingen van jullie kind. Soms is  het prettiger elkaar even uitgebreid te spreken en maken we een belafspraak. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Uiteraard  maak ik  op verzoek tijd om het begeleidingsverslag  in de praktijk  te bespreken. Hiervoor bereken ik het gebruikelijke uurtarief.

Voortgezet onderwijs

Heb je studerende kinderen aan het voortgezet onderwijs die behoefte hebben aan begeleiding en coaching bij het leren, dan ben je bij mij ook aan het goede adres. Ik help ze op weg om zo efficiënt en effectief mogelijk te leren. De studenten kunnen zelfstandig naar het intake gesprek komen, maar natuurlijk zijn jullie ook van harte welkom. Regelmatig stuur ik jullie  een verslagje over de vorderingen en de factuur. Verder App ik met de studenten over het maken en verplaatsen van afspraken al naar gelang hun rooster het toelaat, en soms stuur ik motiverende berichtjes en reminders.

Kosten

Kosten per  begeleiding van 1 lesuur
50 minuten begeleiding en 10 minuten verslaglegging: € 60,00

Jullie studerende kind wordt persoonlijk door mij begeleid met heldere doelen als basis. Sneller beter en leuker leren.