DE RONDE VENEN Van groep acht naar de middelbare school is voor veel kinderen een spannende overstap. Belangrijk is dat de keuze weloverwogen gemaakt wordt en dat ook het voortgezet onderwijs goed aansluit bij het kind. Om kinderen en hun ouders te begeleiden bij deze keuze geven Remedial Teachers Annelies Veerhuis en Gery van den Bruinhorst een aantal tips.

Rosanne Kok

In de eerste maanden van het nieuwe jaar organiseren de middelbare scholen Open Dagen, welke een belangrijke doorslag kunnen geven in de keuze voor een school. ‘Vaak weten zowel kinderen als ouders niet op welke punten ze de scholen met elkaar kunnen vergelijken’, stelt Gery van den Bruinhorst. ‘Op de website www.devogids.nl staan handige checklists die hierbij kunnen helpen. Tijdens de Open Dagen vullen zowel de kinderen als hun ouders de checklist in. Dit doen zij onafhankelijk van elkaar. De lijsten bevatten vragen over de bereikbaarheid, de eerste indruk, sfeer, het huiswerk, de lessen, speciale vakken en de buitenschoolse activiteiten. Ouders krijgen extra vragen over de organisatie van de school, de begeleiding die geboden wordt en de resultaten. Eenmaal ingevuld kunnen ouders en kinderen thuis op hun gemak de indrukken vergelijken en nabespreken om zo tot een weloverwogen keuze te komen.’ De website van de VO-gids bevat ook informatie om de verschillende onderwijsvormen en -concepten van elkaar te onderscheiden. ‘En voor kinderen staan er tips in over omgaan met huiswerk, sociale media en het maken van nieuwe vrienden in de brugklas’, vult Annelies Veerhuis aan.

Sommige leerlingen hebben meer zorg nodig. Voor hen is het belangrijk dat zij vooraf informatie inwinnen bij de zorgcoördinator van de nieuwe school om te horen welke vormen van ondersteuning de school biedt. ‘Daarnaast adviseren wij altijd door te vragen naar de dagelijkse praktijk’, legt Veerhuis uit. ‘Vraag ervaringsdeskundigen als ouders en oudere leerlingen naar hun ervaring. Is er echt structurele aandacht voor het leren leren, zelfstandig omgaan met plannen, tijdsdruk en wat zijn de mogelijkheden op het gebied van extra ondersteuning of begeleiding?’

Ondersteuning nodig in de keuze voor een passende middelbare school?

Remedial Teachers Annelies en Gery staan klaar om zowel kinderen als hun ouders te ondersteunen bij deze belangrijke keuze. Meer informatie is verkrijgbaar via info@anneliesveerhuis.nl of gery@rtpraktijkdrv.nl. De VO-gids waar zij naar verwijzen is ook te bestellen in een papieren versie via www.vogids.nl/ bestellen.

Bron: Witte Weekblad.