Op al mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van kracht.

Een wekelijkse begeleiding

Vijftig minuten lestijd en tien minuten wissel en verslaglegging. Voor alle andere activiteiten die voortvloeien uit de begeleiding geldt eveneens een vast uurtarief. Te denken valt aan oudergesprekken buiten lestijd, toetsing onderzoek, en observaties op school.

€ 55,00

Tegemoetkoming in de kosten

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten voor remedial teaching tot een bepaalde hoogte. In enkele gevallen is het mogelijk een vergoeding te krijgen bij uw werkgever of gemeente. Het is raadzaam dit bij de betreffende instantie na te vragen. Informatie over aftrek speciale zorgkosten vindt u op de site van de Oudervereniging Balans. www.balansdigitaal.nl

Winter Workshop CITO trainen

Drie dagen in de kerstvakantie van 10.00 tot 15.00 uur
27 t/m 29 december 2018
Inclusief alle lunches en materialen

€ 200,00

Summerschool

Vijf dagen van 9.00 uur tot 15.00 uur,
20 t/m 24 augustus 2018 of 27 t/m 31 augustus 2018.
Inclusief alle lunches, materialen en eindverslag.

€ 300,00