Privacybeleid

Remedial Teacher Annelies Veerhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.anneliesveerhuis.nl
telefoon + 31626142495
Annelies Veerhuis is te bereiken via info@anneliesveerhuis.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Voor en achternaam van opdrachtgever en leerling
Geboortedatum van leerling
Adresgegevens van opdrachtgever en leerling
Telefoonnummer van opdrachtgever en leerling
Emailadres van opdrachtgever
Bankrekeningnummer van opdrachtgever
Gegevens zoals onderzoeksverslagen en schoolrapportages die je actief verstrekt zodat ik de RT-begeleiding adequaat uit kan voeren.
Overige gegevens die je actief verstrekt bij aanmelden Summerschool of Winterworkshop
Gegevens over je activiteiten op mijn website via Google Analytics

Met welk doel en grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Het kunnen opstellen en aanpassen van hulp- en handelingsplannen teneinde de individuele RT-begeleiding van de leerling als maatwerk te kunnen uitvoeren.
Het kunnen bellen of e-mailen teneinde de RT-begeleiding adequaat uit te kunnen voeren, en de voor verslaglegging van mijn dienstverlening.
Het afhandelen van de betaling.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar:
Remedial Teacher Annelies Veerhuis bewaart de persoonsgegevens tijdens de gehele periode van de onderzoek en RT-begeleiding tot een maximum van vijf jaar na de laatstgenoten RTbegeleiding,
teneinde bij terugval of nieuwe aanvraag tot RT-begeleiding, adequaat op de voorgeschiedenis kan handelen en inspelen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Slechts na jullie goedkeuring zal ik contact opnemen met de school van je kind, voor overleg en verslaglegging teneinde de RT- begeleiding adequaat uit te kunnen voeren. Remedial Teacher Annelies Veerhuis verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies
Remedial Teacher Annelies Veerhuis gebruikt alleen analytische en functionele cookies om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Deze cookies maken geen inbreuk op je privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@anneliesveerhuis.nl
Ik zal zo snel mogelijk reageren op het verzoek. Tevens verwijs ik naar de mogelijk tot het indienen van een klacht bij de nationale toezichthouder persoonsgegevens; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik de persoonsgegevens beveilig
Remedial teacher Annelies Veerhuis neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@anneliesveerhuis.nl