Visie

Het onderwijsaanbod richt zich op ‘de grote middenmoot’. Ondanks  inzet van de leerkracht, het kind en de ouders blijkt,  extra instructie- of plus groepjes, in veel gevallen niet toereikend. Vastlopen in het onderwijsproces is voor kind en ouders  zeer ingrijpend. Het is  voor ouders van kinderen met leerproblemen soms een zoektocht naar de juiste hulp. Remedial Teaching; professionele begeleiding en ondersteuning aan het lerende kind. Ik kan hulp bieden bij:

 • Taal:
  Spelling, grammatica, technisch-, begrijpend- en studerend lezen en woordenschatontwikkeling, dyslexie.
 • Rekenen/wiskunde:
  Dyscalculie.
 • Leren om te leren:
  Leerhouding, studievaardigheden, efficiënt en effectief studeren,  organiseren, plannen en huiswerkaanpak.
 • Toets voorbereiding:
  Aanpak, voorbereiding en concentratie, het reduceren van faalangst.

Veel kinderen kunnen met een beetje extra begeleiding beter presteren. Uitgangspunt moet het aanspreken in de eigen leerstijl zijn, en dicht bij de praktijk blijven. Door naar de onderwijsbehoeften van het kind te kijken, en de samenhang tussen verschillende vaardigheden te belichten, wordt de zingeving vergroot. De kennis wordt uiteindelijk verankerd, en er wordt een stevige basis gelegd om optimaal te kunnen leren. Het kind leert het juiste  ‘gereedschap’  te herkennen en te gebruiken als oplossingsmodel. Op weg naar succes en zelfvertrouwen.

annelies-veerhuis
winterworkshop3

Werkwijze

*In een wekelijkse begeleiding:
In een lesuur van 50 minuten wordt uw kind persoonlijk door mij begeleid.

*Summerschool:
Aan het einde van de lange zomervakantie vijf dagen begeleiding in een kleine groep met verslag en tips voor het komende schooljaar.

Afgestemd op leerlingen van groep 6, 7 en 8

*Winter Workshop:
Geen stress meer voor de toetsen. Met aandacht voor werkhouding, faalangst en extra instructie.

Drie dagen begeleiding bij CITO Entreetoets groep 7, CITO Eindtoets groep 8.

*Op aanvraag: begeleiding van speciale ontwikkelingstrajecten van groepen leerlingen binnen scholen.